Sunday, August 7, 2011

Mukjizat Agung


وَ نَّجْمِ اِذَاهَوى مَـاضَلَّ صَاحِبُكُـمْ وَمَاغَـوى وَمَا يَــنْطِـقُ عَنِ الْـحَـوى اِنْ هُوَ اِلاَّوَحْـيٌ يـُّوْحى عَـلَّمَـه شَدِيْـدُالْـقُو ى ذُوْمِرَّ ةِ فَاسْـتَــو ى

Demi bintang. Bila Terbenam. Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Dan diucapnya tidaklah menurut hawa nafsu.Ucapanya adalah apa yang telah diwahyukan kepadanya. Diajarkan kepadanya oleh Jibrail yang kuat (ingatanya), cerdas sekali, Maka ia menampakkan dirinya.
Surah An-Najm Ayat 1-6

Kemuliaan Al-Quran, jika dibandingkan dengan setiap apa yang dituturkan manusia dan makhluq ciptaan Allah, tidak dapat menyamai keindahan Al-Quran yang merupakan kalam Allah swt. Tidak sama sekali kalam manusia dan makhluqnya.. Maka, Al-Quran adalah mukjizat yang begitu agung yang kekal sehingga hari ini dan hari kiamat sepertimana digambarkan oleh Allah swt didalam Al-Quran.

Mukjizat agung ini, adalah sebagai bukti kepada Muhammad s.a.w sebagai Rasulullah s.a.w. Dengan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w dalam menyampaikan dakwahnya, dalam memperkembangkan Islam, tentunya pelbagai rintangan yang bersifat negatif dan pasif menghinggap menyerang Rasulullah s.a.w. Al-Quran membantu dalam memperlihatkan kelemahan orang arab yang menentang risalah Islam. Al-Quran itu bersifat kekal dan atas sifat itu, maka musuh-musuh Islam menjadi lemah dan kehilangan senjata untuk memerangai Islam. Ini termasuk kelemahan untuk musuh-musuh Islam baik semasa zaman Muhammad s.a.w dan sesudahnya sehingga hari kiamat.

Kemuliaan Al-Quran ini digambarkan oleh Allah swt didalam firmanya :

يَـآاَ يـُّـهَاالــنَّاسُ قَـدْجَآءَ تْـكُمْ مَـوْعِظَـةً مِّنْ رَّ بـِّكُـمْ شِـــفآءٌ لِّــمَا فِى الصُّدُوْرِوَهُدً ى وَّرَحْـمَـةٌ لِّـلْـمُؤْ مِـنِـيْـنَ

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu (Al-Quran yang menjadi) pelajaran dari Tuhan-mu. Penyembuh bagi (sifat-sifat buruk) yang ada didalam dada, Dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman"
Surah Yunus Ayat 57

وَ اِ نَّــه لَــتَــذْكِــرَ ةٌ لِّـلْـمُــتَّــقِــيْــنَ

"Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar satu peringatan bagi orang-orang yang bertaqwa"
Surah Al-Haqqah Ayat 48

Kemulian Al-Quran ini dimuliakan lagi dengan penurunanya pada Bulan Ramadhan. Iaitu bulan yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan dan kemulian

شَـهْـرُرَمَضَانَ الَّـذِى اُ نْــزِلَ فِـيْـهِ الْـقُـرْآنُ هُـدًى لِّـلــنَّاسِ وَ بَــيِّــنَاتٍ مِّنَ الْــهُـدًى وَ الْـفُـرْ قَـانَ

"Bulan Ramadhan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagi petunjuk kepada manusia, Dan memberi penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan dan menjadi pemisah (antara Haq dan batil )"
Surah Al-Baqarah Ayat 185

Manusia dari zaman dahulu sehingga hari ini mengalami putaran hidup dan perubahan hidup yang sempurna. Pada zaman serba canggih ini, manusia mapu mereka dan mencipta pelbagai gaya kehidupan yang diiginkan. Ini tidak bermakna ianya tidak termaktub didalam Al-Quran. Keadaan yang serba canggih ini mampu diubah oleh manusia dengan sepantas masa. Dan ianya akan terus berkembang dan berkembang. Berubah dan terus berubah. Dan fasa kehidupan ini sebenarnya adalah aturan Allah swt. Allah swt Maha Menghendaki segala yang ada dibumi dan dilangit. Dimana Al-Quran menjadi "standard" pada kesemua perkara yang terjadi di dunia. Standard ini menjadi penyelamat keatas manusia dari kehinaan dunia dan dari azab di akhirat kelak. Kerana kemodenan zaman hari ini mampu menjadi hina sekiranya manusia gah dengan hasil ciptaannya sedangkan petunjuk (Al-Quran) adalah jawapanya, solusi hasil penciptaan mereka!

Inilah Al-Quran, mukjizat agung yang dijamin Allah swt akan kekal sehingga Hari Kiamat. Mukjizat yang menjadi petunjuk kepada manusia. Ianya sebaik-baik petunjuk. Kerana Al-Quran adalah kalam dari Allah swt, Tuhan Sekalian Alam. Jaminan ini dibuktikan bahawa manusia dan Malikat sekalipun tidak mampu untuk menyaingi kehebatan Al-Quran.

Firman Allah swt :

اَ مْ يـَـقُـوْ لُـوْنَ افْــتَــرـهُ ط قُـلْ فَــأْ تُــوْ بِــعَــشْـرِسُـوَ رٍمِّــثْــلِـــــــــــه مُـفْــتَـرِ يتٍ وَادْعُـوْا مَنِ ا سْــتَـطَــعْــتُــمْ مِّنْ دُوْنِ الـلّـــــــهِ اِنْ كُــنْــتُــمْ
صـدِ قِــيْـنَ

"Bahkan mereka yang ingkar mengatakan : Bahawa Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah : Cubalah kamu buat sepuluh ayat seumpama Al-Quran dari ciptaanmu. Silalah panggil orang-orang yang sanggup mengadakanya selain Allah. Jika kamu sungguh orang yang benar"
Surah Huud Ayat 13

قُـلْ لَّــئِنِ اجْـتَـمَـعْتِ اْلاِ نْسُ وَ الْجِنُّ عَلى اَنْ يَّـأْ تُـوْا بِـمِثْـلِ هذَا الْـقُرْآنِ لاَ يـَأْ تُـوْنَ بِـمِثـلِـه وَ لَـوْكَانَ بـَعْضُـهُمْ لِـبَـعْـضٍ ظَـهِـيْـرً ا


"Katakanlah : Jika manusia dan jin berkumpul untuk menyusun seperti Kitab Al-Quran ini, Pasti mereka tidak dapat membuat serupa dengan Al-Quran, Sekalipun mereka bergotong royong untuk membuatnya"
Surah Al-Israa Ayay 88


فَـاِنْ لَـمْ تَــفْـعَـلُوْاوَ لَـنْ تَـفْـعَلُـوْافَـاتَّــقُوْاالـنَّارَالَّـتِى وَ قُـوْدُهَاالـنَّاسُ وَ الْـحِجَـارَ ةُ اُعِـدَّ تْ لِـلْـكــفِـرِيْـنَ

"Jika kamu sanggup berbuat seperti (Al-Quran), Dan pasti kamu tidak mampu, Maka peliharalah dirimu dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, batu yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar"
Surah Al-Baqarah Ayat 24

وَ اِنْ كُــنْـتُـمْ فِيْ رَ يـْبٍ مِّـمَّا نَــزَّ لْــنَـاعَـلىَ عَــبْـدِنَـافَـأْ تُــوْا بِـسُـوْرَ ةٍ مِّنْ مِّــثْــلِـه وَادْعُـوْ شُـهَـدَآءَ كُـمْ مِّنْ دُوْنِ الـلّـــــهِ اِنْ كُــنْــتُــمْ صـدِ قِــيْــنَ

"Dan jika kamu masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran, yang kami turunkan kepada (Muhammad), maka cuba kamu membuat satu ayat sahaja seperti Al-Quran, Dan ajaklah pembantu yang cerdik pandai selain Allah. Jika kamu dari orang-orang yang benar"
Surah Al-Baqarah Ayat 23

Demikianlah kemulian Al-Quran, mukjizat agung. Agungnya pada kemulian yang ada dan sekiranya manusia menghendaki kemulian darinya, maka hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Sebagai pendamping, menjadi teman kemana sahaja, segar dalam ingatanya, tersemat kukuh didalam hatinya dan menghayatinya dengan penuh rasa tawaddu'. Ianya tidak kira masa, keadaan dan kedudukanya.

قُـلْ مَنْ كَانَ عَـدُوًّالـِجِـبْـرِ يْـلَ فَـاِنَّــه نَـزَّ لَــه عَـلى قَــلْـبِـكَ بِــاِذْنِ الـلّــــــــــــهِ مُصَـدِّقً لِّــمَا بَــيْـنَ يَـدَ يـْـهِ وَ هُـدًى وَّ بــُشْرى لـِلْـمُـؤْ مِـنِـيْـنَ

"Katakanlah! Barangsiapa memusuhi Jibrail yang menurunkan Al-Quran kedalam hatim (Hai Muhammad) dengan izin Allah. Dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan ia menjadi petunjuk dan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman"
Surah Al-Baqarah Ayat 97