Monday, October 31, 2011

Transformasi Zakat

TRANSFORMASI ZAKAT
Daripada Zakat Saradiri Kepada Zakat Produktif

Disunting oleh :
Muhammad Syukri Salleh
Mohamad Salleh Abdullah
Zahri Hamat

Terbitan :
Pusat Urus Zakat (PUZ)
Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP)
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Universiti Sains Malaysia (USM)

Buku ini ngandungi pemikiran tentang bagaimana keadaan zakat yang berbentuk saradiri sekarang boleh diubah menjadi bentuk produktif. Secara mudah, zakat saradiri di sini bermaksud zakat yang habis digunakan asnaf untuk memenuhi keperluan sebaik sahaja diagihkan kepada mereka. Zakat produktif pula sebaliknya ialah zakat yang boleh berkembang setelah diagihkan kepada asnaf.

"...beliau dapati bahawa institusi pengurusan di institusi zakat masa kini berkecenderungan memakai kaedah Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap sifat-sifat TQM, beliau dapati kaedah ini kurang sesuai untuk dipakai ke atas pengurusan institusi zakat......Ketidaksesuaian pemakaian ini berdasarkan ketidakselarian sifat-sifat TQM dari perspektif Islam."

"....transformasi zakat yang ingin dilakukan mestilah dalam bentuk baharu, iaitu membuat pelaburan, bukanyakaedah berbentuk pemberian wang ringgit yang dilihat kurang berkesan dalam membasmi kemiskinan...."

* saya baru mendapatkan buku ini ketika mencari-cari buku di MPH Books Store. Saya tertarik dek perkara yang diketengahkan disini hasil daripada pembentangan kertas oleh pakar-pakar yang dipanggil. Mengadungi 14 bab termasuk 1 bab pengenalan. Dalam keadaan hari ini, kewangan Islam di Malaysia perlu berdiri pada paksinya sendiri dan bukan hanya menjadi sebagai satu produk yang "melepas batok di tangga". Ini termasuk jugak dalam entiti zakat, wakaf dan sebagainya. Ini tidak timbul soal kemiskinan yang tidak terbela dan dibela serta terus menerus miskin. Perlu ada perlaksanaan dalam kewangan Islam umumnya yang benar-benar mempunyai roh islam itu sendiri yang langsung tidak mempunyai unsur-unsur konvensional yang jelas-jelas tidak menepati syarak. Bermakna roh pensyariatan ini akan menepati dua asas utama kehidupan insan iaitu hablumminallah dan hablumminannas.