Thursday, September 15, 2011

Renungan bersama

Daripada Abu Said al-Khudri r.a, Nabi s.a.w bersabda :
"Janganlah kamu mencela sahabatku. Demi yang diriku ditangan-NYA, jika salah seorang daripada kamu membelanjakan emas sebanyak bukit Uhud, nescaya tidak menyamai secupak daripada apa yang mereka belanjakan, malahan setengah cupak juga tidak menyamainya."

Riwayat Muslim

Daripada Anas bin Malik r.a, Nabi s.a.w bersabda :
"Daripada kalangan umatku: Abu Bakar adalah paling mengasihani umatku; Umar adalah yang paling kuat di dalam agama Allah; Uthman adalah yang paling benar bersikap malu; Ubai bin Ka'ab adalah yang paling mengetahui membaca al-Quran; Zaid bin Thabit adalah yang paling mengetahui ilmu faraidh(mawarith); Muaz bin Jabal adalah yang paling mengetahui perkara halal dan haram. Sesungguhnya bagi setiap umat terdapat orang jujur; manakal daripada kalangan umat ini Abu Ubaidah binal-Jarrah adalah yang paling jujur."

Riwayat al-Tarmizi

Daripada Anas bin Malik r.a, Nabi s.a.w bersabda :
"Tanda orang munafik ialah membenci orang Ansar; tanda orang Mukmin ialah mengasihi orang Ansar."

Riwayat al-Bukhari dan Muslim

# MasyaAllah, sungguh besarnya kedudukan untuk para sahabat Nabi s.a.w. Hatta mengingati 10 sahabat yang dijanjikan Syurga adalah sunat muakkad. Tidak mahukah kita mengekori cara kehidupan, tingkah laku dan akhlak mereka?